TR | EN | RU
Özel Yapım Reklam Ajansı

Meriç Nehri Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy Endüstri ve Kullanma Suyu Temini Projesi Planlama İşi
Proje Yeri: Kuzeybatı Türkiye

İşveren:DSİ

Finansman:  Türkiye Cumhuriyeti

Tarih:  Nisan 2019 - Devam Ediyor

Kapsam: Türkiye ve özellikle Marmara bölgesi sanayi sektöründe oldukça yüksek bir üretim payına sahip Çorlu Çerkezköy civarında bulunan organize sanayi bölgeleri de yüksek miktarlarda sanayi suyuna ihtiyaç duymaktadır. Sanayi suyu ihtiyacının  karşılanmasını teminen, sanayi suyu ihtiyacı olan 7.2 m3/sn den fazla su çekilerek bu suyun ara depolanması ön görülmüştür. “Meriç Nehri Tekirdağ Çorlu Çerkezköy Endüstri ve Kullanma Suyu Temini Projesi Planlama Raporu” işinde bu ihtiyaca yönelik planlama çalışmaları yapılacak, sanayi suyunun Meriç Nehri’nden alınarak Çorlu yakınlarında yapılacak bir arıtma tesisine kadar iletilmesi hedeflenecektir. İş kapsamında tüm alternatiflerin su potansiyelleri değerlendirilecek, bu alternatifler doğrultusunda göre hidroloji, kamulaştırma, taşkın koruma, su hakları çalışmaları ve doğal yapı gereçleri etütleri yapılacak, projedeki gövde, tüneli konduvi, dolusavak, pompa, su alma yapısı ve iletim hattı tesisleri planlama düzeyinde incelenecektir.

Teslimler:

Projelere Geri Dön