TR | EN | RU
Özel Yapım Reklam Ajansı

Проектирование магистрального водовода от плотины Текке и водоочистной станции
Proje Yeri: Bolu, Türkiye

İşveren: DSİ

Finansman: Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: Şubat 2015 - Mayıs 2018

Kapsam: Tekke Barajı'ndan alınacak ham suyun, projelendirilecek içmesuyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa İlçe Merkezleri, Gerede OSB ve civar  yerleşimlere temin edilebilmesi için  gerekli içme ve kullanma suyu ana isale hattı ve üzerindeki sanat yapısı tesislerinin projelerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede su ihtiyacının karşılanmasının yanında su kalitesinin arttırılması, atıksu ve yağmur suyundan kaynaklanan kirlenmenin giderilmesi, pompa istasyonları ile arıtma tesisi giderlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Rakamlar:

Projelere Geri Dön