TR | EN | RU
Özel Yapım Reklam Ajansı

Pirsagi ��li At��ksu Ar��tma Tesisi Uygulama Projesi Haz��rlanmas��
Proje Yeri: Pirsahi, Azerbaycan

İşveren: Hansol Eme Co. Ltd.

Finansman: Azerbaycan Devleti

Tarih: Temmuz 2016-Şubat 2019

Kapsam: Proje kapsamında Pirsahi iline hizmet verecek atıksu arıtma tesisi, derin deniz deşarji, keşif metraj çalışmaları, gerekli tüm teknik sertifakaların, izinlerin alınması, Fevkalade Haller Bakanlığı tarafınan projenin onaylatılması ile çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanması yer almaktadır.

Rakamlar:

2035 yılı Tasarım Nüfusu – 325 000 kişi

Atıksu Arıtma Tesis Kapasitesi

Qtasarım+yağış= 260 000 m3/gün,

Qbiyolojik = 60 000 m3/gün(2. kademe),

Qbiyolojik = 40 000 m3/gün (1. kademe) 

Atıksu Arıtma Prosesi

·         Kaba Izgara & Giriş Yapısı

·         İnce Izgara & Kum Tutucu        

·         İleri Biyolojik Arıtma Tankı

·         Son Çekeltme Tankı

·         Membran Disk ve UV Dezenfeksiyon Ünitesi

·         Derin Deniz Deşarjı (Hazar Denizi) L=1.7 km,   ø 1600 mm

Çamur Arıtma: Çamur Susuzlaştırma ve Depolama

Projelere Geri Dön