TR | EN | RU
Özel Yapım Reklam Ajansı

Bursa ��li Muhtelif ��l��elerinde 14 Adet At��ksu Ar��tma Tesisi Uygulama Projesi ve Yap��ma Esas ��hale Dok��manlar��n��n Haz��rlanmas��
Proje Yeri: Bursa ili, Kestel-Gürsu, Karacabey, Harmancık, Büyükorhan,Keleş, Orhangazi İlçeleri ve Yeniköy, Esence, Mesudiye, Trilye, Görükle, Uludağ ve Alanyurt Mahalleri

İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)

Finansman: Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: Ocak 2016-Kasım 2018

Kapsam: Proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 15 adet atıksu arıtma tesisinin ve 2 adet terfi merkezinin uygulama projesi yer almaktadır. Nüfus tahminleri ve atıksu debileri hesaplanarak arıtma tesislerine ait proje raporları (proses raporu, hidrolik rapor ve hesaplar), fonksiyonel, mimari, mekanik, tesisat, elektrik, inşaat uygulama projeleri, inşaat ihalesine esas metraj, keşif ve yeşil dosya ile çevresel etki değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Rakamlar

İnegöl (Merkez) AAT, Eşdeğer Nüfus : 934.825 kişi, Qort =149.557m³/gün,

•Kestel-Gürsu AAT, Eşdeğer Nüfus : 1.078.800 kişi, Qort =194.096m³/gün

•Karacabey (Merkez) AAT, Eşdeğer Nüfus : 239.300 kişi, Qort =50.403m³/gün,

•Harmancık (Merkez) AAT, Eşdeğer Nüfus : 8.825 kişi, Qort =1.723m³/gün,

•Büyükorhan (Merkez) AAT, Eşdeğer Nüfus : 6.925 kişi, Qort =2.074m³/gün,

•Yeniköy (Karacabey) AAT, Eşdeğer Nüfus : 22.500 kişi, Qort =4.358m³/gün,

•Uludağ AAT, Eşdeğer Nüfus : 14.650 kişi, Qort =2.240 m³/gün,

•Keles (Merkez) AAT, Eşdeğer Nüfus : 12.600 kişi, Qort =1.843 m³/gün,

•Esence (Mudanya) AAT, Eşdeğer Nüfus : 13.000 kişi,Qort =2.184 m³/gün,

•Mesudiye (Mudanya) AAT, Eşdeğer Nüfus : 10.000 kişi,Qort =1.904 m³/gün,

•Tirilye (Mudanya) AAT, Eşdeğer Nüfus : 6.025 kişi, Qort =806 m³/gün,

•Orhangazi AAT, EşdeğerNüfus : 241.036 kişi, Qort =34.272 m³/gün,

•Görükle Terfi Merkezi, Qp = 710 lt/sn, DN = 800 mm, L = 260 mt

•Alanyurt Terfi Merkezi, Qp = 515 lt/sn, DN = 710 mm, L = 570 mt

•500 Kişilik ve 700 Kişilik Paket AAT

•500 Kişilik Yapay Sulak Alan

Projelere Geri Dön