TR | EN | RU
Özel Yapım Reklam Ajansı

Agda��, G��y��ay ve Nah��ivan Projelendirme, ��n��aat Kontroll������ ve Kurumsal Destek Dan����manl��k ����i
Proje Yeri: Agdaş, Göyçay ve Nahçivan , Azerbaycan

İşveren: Azersu Anonim Şirketi

FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)

Tarih: Şubat 2008-Haziran 2010 

Kapsam:  Projelendirme, İnşaat Kontrollüğü, Kurumsal Destek Danışmanlığı

Rakamlar:

2034 yılı için hedef populasyonu:87 743 kişi

İsale hattı: L=15 100 m

Su şebekesi: 110 mm – 710 mm HDPE boru, L=462 470 m

Kollektör Hattı: L=3 451 HDPE boru

Kanalizasyon Şebekesi : L=403 592 m

Projelere Geri Dön