Bizden Haberler

Yoşlar Bağı Çocuk Kütüphanesi

“Özbekistan, Surkhandarya vilayeti içmesuyu temin sisteminin iyileştirilmesi projesi” kapsamında Sarıasya Medeniyet Merkezi, Yoşlar Bağı Çocuk Kütüphanesine ART olarak sağladığımız kitap ve oyuncakları yerleştirerek miniklerin hizmetine sunduk.